Přihláška na tábor

Přihláška na letní tábor VTK RAK 2022

Další informace o přihlašování naleznete v kontaktech.

Toto je závazná přihláška. Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře  Vám zašleme elektronicky tisknutelnou přihlášku, kterou nám zašlete vyplněnou zpět – stačí elektronicky naskenovanou. (Přihláška obsahuje zákonem předepsané čestné prohlášení, které je třeba podepsat).

Pokud chcete uplatnit slevu za hromadné přihlášení, vyplňte tento formulář pro každé dítě zvlášť a jména současně přihlášených dětí uveďte do kolonky
„Přihlašuje se společně s“.

Kolonky označené v formuláři hvězdičkou je nutné vyplnit.

S přihláškou Vám rovněž zašleme podklady k platbě.

ilustrace

Comments are closed.