Termíny a ceny vodáckých táborů

Termíny a ceny vodáckých táborů pro rok 2018

Vodácké tábory


I. turnus s možností bezlepkové, bezmléčné a vegetariánské diety

Na první turnus je možné přihlásit i děti s bezlepkovou nebo s bezmléčnou dietou. Děti jsou po celou dobu tábora pod dohledem kvalifikovaného lékaře se znalostí problematiky celiakie. Kvůli vyšším cenám za potraviny je cena tábora pro takové děti přibližně o 300 Kč vyšší. Laktoovovegetariánská dieta a vegetariánská dieta jsou bez příplatku. Po dohodě můžeme příjmout i dítě s jinou potravinovou alergií.

Kontaktujte Petra Vaníčka, admirála prvního turnusu.

II. turnus

II. turnus, je učen převážně pro starší účastníky (cca 13+), účast mladších dětí po domluvě je samozřejmě možná. Kromě klasického táborového programu, jako jsou hry, návštěvy pamětihodností nebo zajímavých míst a táborové dovednosti se budeme více věnovat vodě, jízdě na různých typech plavidel (nejen raft, ale i kanoe), vodní záchraně a první pomoci. Bližší informace Vám rád poskytne admirál tohoto turnusu.

Kontaktujte Tomáše Kučeru, admirála druhého turnusu.

III. turnus

Na třetí turnus je možné přihlásit i děti s laktoovovegetariánskou a vegetariánskou dietou. Dieta je bez příplatku.

Kontaktujte Jana Vaníčka, admirála třetího turnusu.

IV. Turnus

IV. turnus probíhá v pozdním prázdninovém termínu, kdy je na řece více místa a počasí je často příznivější, než ve vrcholném létě. Rádi u nás přivítáme všechny věkové kategorie a v mezích možností vyhovíme i zvláštním potřebám s námi jedoucích dětí.

Termíny a ceny

Turnus Datum Cena Admirál
I. 1.7.-14.7.
(čtrnáct dní, od
neděle do soboty)
4399,-Kč
(4180,-Kč)
Ing. Petr Vaníček
Mobil: 605 486 136
Tel. do práce: 266 052 233
Email: vanicekp@utia.cas.cz
II. 14.7.-28.7.
(patnáct dní, od
soboty do soboty)
4399,-Kč
(4180,-Kč)
Tomáš Kučera
Mobil: 605 785 385
Email: prihlasky.kucera@gmail.com
III. 28.7.-11.8.
(patnáct dní, od
soboty do soboty)
4399,-Kč
(4180,-Kč)
Ing. Jan Vaníček
Mobil: 604 368 194
Email: vanicekJ@seznam.cz
IV. 11.8.-25.8.
(patnáct dní, od
soboty do soboty)
4399,-Kč
(4180,-Kč)
Bc. Vojta Cajtler
Mobil: 721 111 935
Email: vcajtler@gmail.com

Poznámky k cenám

  • Cena zahrnuje vše kromě kapesného: dopravu, jídlo 5x denně, nápoje, poplatky za tábořiště, půjčení vodáckého vybavení, pojištění, vstupné do navštívených památek a bazénu, DPH, ….

  • Ceny v závorkách se týkají těch, kteří s námi už někdy na táboře byli.

  • Cena se od minulého roku zvýšila, důvodem je bohužel významné zdražení poplatků za táboření a rostoucí cena potravin.

Slevy

Letos jsme pro Vás připravili různé slevy ze základní ceny, které je možné libovolně kombinovat:

  • Obvyklá sleva pro děti, které s námi jely na tábor v minulých letech. Při uplatnění této slevy jsou v tabulce platné ceny v závorce.

  • Sleva pro více současně přihlášených dětí (sourozenci, kamarádi, spolužáci, apod.). Každý ze skupiny současně přihlášených dětí získá slevu 110 Kč .

Rezervace

Účast na táboře je možno telefonicky, emailem nebo poštou rezervovat u admirála příslušného turnusu. Rezervace je platná do konce dubna. Od začátku května je možné provádět pouze týdenní rezervace (pokud se s admirálem nedohodnete jinak).

Za přihlášení se považuje zaslání závazné přihlášky a zaplacení ceny tábora.

Cena hrazená zaměstnavatelem

V případě, že cenu tábora nebo její část bude hradit zaměstnavatel, žádejte, prosím, zaslání faktury s dostatečným předstihem, nejlépe již při prvním kontaktu s admirálem příslušného turnusu.

Pokud máte jakékoliv dotazy k některému z turnusů, kontaktujte, prosím, příslušného admirála.

Comments are closed.