Přihláška na tábor

Přihláška na letní tábor VTK RAK 2019

Další informace o přihlašování naleznete v kontaktech.

Toto je závazná přihláška. Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře  vám zašleme tištěnou přihlášku, kterou nám zašlete zpět poštou.
(Přihláška obsahuje zákonem předepsané čestné prohlášení, které je třeba podepsat).

Pokud chcete uplatnit slevu za hromadné přihlášení, a nejde o sourozence (tj. kontakt na rodiče je jiný), vyplňte tento formulář pro každé dítě zvlášť a jména současně přihlášených dětí uveďte do kolonky
„Přihlašuje se společně s“.

S přihláškou vám rovněž podklady k platbě.

Přihláška
 •   poprvé.
    již s námi jelo v minulých letech.

 • (Vyplňte, pokud přihlašujete sourozence, tj. adresa a kontakt na rodiče jsou shodné.)
 •   poprvé.
    již s námi jelo v minulých letech. • Posíme o vyplnění alespoň jednoho telefoního konaktu. Zrychlíte tak zpracování a vyřízení přihlášky.

 •   I. turns 30.6.-13.7


 •   převodem z účtu. Variabilní symbol vám sdělí admirál turnusu po obdržení vaší přihlášky.
    tábor (částečně) hradí zaměstnavatel, v tomto případě uvďte do poznámky údaje o zaměstanvateli


 • Žádáme Vás o souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění tábora a po dobu nezbytně nutnou pro provoz tábora. Osobní údaje, s výjimkou pojišťoven a zdravotnických zařízení, nepředáme dalším osobám. Kontaktní údaje použijeme v příštím roce pro zaslání nabídky tábora.
ilustrace

Comments are closed.